Home

 Nieuwbouw
Verbouwing
Renovatie
Onderhoud
Projecten
Contact
 
 

 

 

 

Kosman Bouwbedrijf
Sikkel   5  Groesbeek
Tel:      024-3976468
Mob:    06-30290606
 

 

Verbouwing

Verbouwen of verhuizen? Als u voor die keuze wordt gesteld wordt omdat uw woonwensen veranderen, helpen wij u met onze vakkennis, ervaring en visie graag om de juiste afweging te maken. Verbouwen kan een prima alternatief zijn, zeker als de kosten voor verhuizing en overdrachtsbelasting worden meegerekend. Bovendien zijn bouwkavels schaars en duur.
Uw eigen huis biedt vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Door een aanbouw, een dakkapel, een nieuwe indeling, een slaapkamer verbouwen tot badkamer krijgt u opeens een heel ander huis. Wij zijn graag vrijblijvend een goede gesprekspartner.

Werktekening
Met onze expertise zetten wij al uw wensen vrijblijvend om in een schetsontwerp met kostenraming. Wij toetsen of het schetsontwerp voldoet aan de voorschriften van de gemeente en het bestemmingsplan. Na het schetsontwerp en het definitieve ontwerp gaat onze technisch tekenaar aan de slag met de werktekening. Eerst wordt de bestaande situatie nauwkeurig ingemeten om later aansluitproblemen te voorkomen. Ook worden in dit stadium al afspraken gemaakt met bijvoorbeeld een installateur voor wat betreft sparingen en overige voorzieningen.

Bouwen is vertrouwen
Het vaak ingewikkelde proces van verbouw, renovatie en uitbreiding vraagt de nodige flexibiliteit van de bewoners. Goed advies over materialen en nakomen van afspraken is een voorwaarde voor een geslaagde verbouwing. Onze slogan luidt: bouwen is vertrouwen. Daar houden wij ons aan. Met een vast team met een vaste uitvoerder en goed overleg proberen wij de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Wij respecteren ieders leefsituatie.